1. Razina – jahači početnici bez iskustva

7 sati jahanja na ranču i 4 1/2 sata izleta na konju izvan ranča podijeljene u 7 dana jahanja.
Počevši s 1/2 sata prvi dan i završavajući s 3 sata jahanja zadnji dan. Sve zajedno 11 1/2 jahanja.
Max. 3 sata jahanja po danu.

 

2. Razina – škola jahanja paketi – jahači s osnovnim iskustvom

7 sati jahanja na ranču i 8 1/2 sati izleta na konju izvan ranča podijeljeno u 7 dana jahanja.
Počevši od pola sata sat prvi dan i završavajući s poludnevni izletom na konju u prekrasnoj prirodi rijeke Korane. Sveukupno 16 sati jahanja.
Max 3 sata jahanja po danu.

 

3. Razina – škola jahanja paketi – jahači s iskustvom

7 sati jahanja na ranču i 11 sati izleta na konjima u prekrasnoj prirodi oko rijeke Korane.
Počevši sa 1 sat jahanja i završavajući poludnevnim izletom na konju. Sve zajedno 18 1/2 sata jahanja.
Max 3 1/2 sata jahanja po danu.

* Dodatni sat jahanja (50 min)

** Dostupno za grupe i pojedince.